* Öğretme değil, öğrenme ön plandadır.

* Öğrenme, öğrencinin zihinsel modeline göre kurulur ve gerçekleştirilir, bireyseldir.

* Öğrenci merkezdedir ve etkindir.

* Öğrencinin kendisini ifade etmesine izin verilir.

* Öğrencinin bilgiyi sorgulaması sağlanır.

* Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir.

* Öğrencinin ne öğrendiğinden çok, nasıl öğrendiği ön plandadır.

* Öğrenmede tahmin etme, veri toplama, yaratma ve analiz önemlidir.

* Sonuçlardan çok öğrencinin yaşadığı öğrenme süreci önemlidir.

* Bilimsel beceriler performansa dayalı ölçme değerlendirmeye tabiidir.

* Öğrenciyi araştırma ve incelemeye yöneltir.

* Öğrenciye üst düzey düşünme becerileri kazandırır. Öğretmen rehberdir.