Okulumuzda öğrenci takibi idare, rehberlik servisi ve ders öğretmenleri tarafından koordineli bir şekilde yapılır.

Öğrencilerimizin aynı nokta üzerinde kalmasına izin verilmez. Öğrencilerimizin seviyelerinin yükselmesi için anlamadıkları konular ve çözemedikleri sorular için etüt ve ek ders çalışmaları planlanır ve yapılır.

Ders öğretmenleri tarafından her ünite bitiminde ödev verilir ve takibi düzenli olarak yapılır ve öğrencilerimize ödev konusunda taviz verilmez.

Öğrencilerimizin devamsızlıkları idare tarafından takip edilir. İlk derste yapılan yoklama sonucunda okulda olmayan öğrencilerin velileri bizzat aranarak bilgilendirilir.

Okulumuzda 1. ve 2. Dönem olmak üzere iki kez veli bilgilendirme toplantısı düzenlenir. Ayrıca velilerimiz önceden randevu almak suretiyle öğretmenlerimiz ve rehberlik servisimizle görüşebilirler.

Okulumuz 24 SAAT GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ ile izlenmektedir.

Okulumuzda öğrencilerin cep telefonu kullanması yasaktır.

Öğrencilerimiz velilerinin izni olamadan okuldan çıkamazlar.

Derse geç kalma, dersten izinsiz veya erken çıkma gibi keyfi davranışlarda bulunamazlar.

Öğrencilerimiz bina içinde sigara içemezler.

Öğrencilerimiz okul eşyalarına zarar veremezler.

Dersin düzenini ve işlenişini bozacak davranışlarda bulunamazlar.

Veli izni olmadan ya da raporsuz devamsızlık yapamazlar.

Yukarıdaki disiplin kurallarına uymamayı alışkanlık haline getiren öğrencinin kaydı silinir.