Tüm okul günlerinde 08:30 - 18:10 zaman aralığında hizmet veren okul revirimiz öğrencilerimize koruyucu sağlık, ilk tedavi ve poliklinik hizmeti vermekte, öğrencilerimizin her türlü sağlık sorunu ile yakından ilgilenmektedir. Sağlık çalışanımız sadece acil durumlarda değil öğrencilerimizin kendilerini kötü hissettikleri her durumda onlara yardımcı olur. Öğrenci revire gittiğinde gerekli önlemler alınır, gerekiyorsa velisi çağırılarak bizzat bilgilendirilir. Ancak çok acil hastane müdahalesi gerektiren durumlarda öğrenci okul idaresinin bilgisi dahilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür, velisine hemen haber verilir. 

Okulumuzda öğrencilerimizin fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başında veliler, kendilerine gönderilen sağlık bilgileri formunu doldurarak öğrencisinin geçirdiği tüm çocuk hastalıklarını ve bulaşıcı hastalık bilgilerini okul hemşiresine iletmektedirler. Acil müdahaleler de olmak üzere gerekli tıbbi destekte bulunabilecek donanımlara sahip olan revirimizde her öğrenci için sağlık dosyası tutulmaktadır. Öğrencilerin kullandıkları ilaçların takibi, aşı bilgileri ve gerekli aşıların yaptırılmasının kontrolü gibi çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğü okul reviri, gerekli ve ilgili her durumda öğrenci velilerini detaylı şekilde bilgilendirmektedir. 

Okul hemşiresi, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için tüm okul toplumunun bilgilendirilmesi ve takip edilmesi konusunda ve gerekli her durumda etkili çalışmalar gerçekleştirmektedir.