AMACI

Öncelikli amacımız, “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” yaklaşımı ile tüm öğrencilerimizi bir bütün olarak ele alarak, normal gelişim sürecinde zihinsel, duygusal, sosyal psikolojik, fiziksel olan bütün yönleri ile kapasitesine en uygun bir gelişim düzeyi gösterebilmesini sağlamaktır.  

Bu amaçla;

 • Öğrencilerimizin, zihinsel, fiziksel, duyuşsal yönden kendilerini tanımalarına,
 • Yetişkin ve akranları ile olumlu iletişim kurmalarına,
 • Değerler sistemlerini oluşturmalarına,
 • Problem çözme ve karar verme becerileri gibi belirtilen alanlarda yaşamlarına aktarabilecekleri çeşitli fırsatlara sahip olmalarına,
 • Geleceğe yönelik hedefler oluşturmalarına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

 • Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler ve sınıf görüşmeleri yapılmakta, öğretmen ve aileden bilgi alınmaktadır. Çeşitli test ve tekniklerle öğrenci tanıma çalışmaları desteklenmektedir.
 • Bireysel ve Grup Görüşmeleri: Öğrencileri daha yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir. Gönüllülük ve gizlilik ilkesi doğrultusunda her öğrencinin PDR Servisinden yararlanması hedeflenmektedir.
 • Oryantasyon Çalışmaları: Öğrencilerin yeni başladıkları ortamı tanıma ve uyum sağlamaları amacıyla okulu tanıma ve uyum sağlama, çevreyi tanıma, okumayı sevme, öğrenmeye güdülenme gibi amaçlar çerçevesinde velileri de kapsayan etkinlikler düzenleyerek oryantasyon programı yürütülmektedir.
 • Sosyal Beceri Çalışmaları: Öğrencilerin soysal çevresi ile olumlu etkileşimleri başlatması ve sürdürmesi için konuşma becerileri, iş birliği ve oyun davranışları, duygularını ifade etme, kendine karşı olumlu tutum geliştirme, sorumluluklarını yerine getirme, yönergeleri izleme gibi konulardaki temel becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz.
 • BSÇ Programı: Öğrencilerin alternatif çözüm arayışına yönlendirildiği kişiler arası bilişsel problem çözme programı olan BSÇ (Ben Sorun Çözerim) programını uyguluyoruz. Bu program ile öğrencilerimize sorunları ile baş etmeyi ve sorunları değerlendirmeyi öğretmeyi hedeflemekteyiz.
 • Karakter Eğitimi: Öğrencilerin milli, evrensel, kültür değerlerini tanımlarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını sağlamak ve  başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içerisinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, öz güveni yüksek ve mutlu bireyler yetiştirmek amacıyla her ay program dahilinde Saygı, Sorumluluk, Adalet, Özgüven, Vatandaşlık, Sabır, Hoşgörü, Empati, Çalışkanlık şeklinde belirlediğimiz değerleri öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde öğrencilerimize kazandırarak hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.