Metod Koleji olarak "Her çocuk farklıdır." diyerek eğitimimizi ezber bozan programlarla oluşturmaya çalışıyoruz.

Okulumuz öğrenme odaklı bir okul olup öğrenen her öğrencinin başaracağı bilinci ile ortaokul programlarını oluşturmuştur. Öğrenmenin gerçekleşmesi ek ilgi ve zamanla sağlanmaktadır ve ders programları buna göre düzenlenmektedir. Her hafta yapılan deneme-tarama sınavları ve kontrol testleri ile öğrencilerdeki eksik kazanımlar bireysel olarak tespit edilmekte ve buna göre öğrencinin eksik kazanımları geri dönütlerle tekrar kazandırılmaktadır. Akademik olarak bu süreç takip edilirken çağımız toplumsal ihtiyaçları da göz ardı edilmemektedir. 20. yüzyıl bilgi çağı olarak kabul edilirken 21. yüzyıl ise bilginin beceriye dönüştürüldüğü bir yüzyıl olarak görülmektedir. Çocuklarımız 21. yüzyılda şu anda bilinmeyen yeni mesleklere hazırlanırken, yani bizim değil kendi geleceklerine yürürken, bilgiyi aynı zamanda beceriye dönüştürmeleri gerekmektedir.

Metod Koleji yönetimi ve akademik kadrosu olarak insan şekillendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bize emanet ettiğiniz dünyadaki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın her birini ayrı bir değer olarak görüyor, onları geleceğin parlayan yıldızları olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

2017/2018 Eğitim-Öğretim yılı için okulumuzu yeni hamlelere hazırlıyoruz. İstanbul’da tanınmış bir okulla görüşmelerimizi sürdürmekte olup akredite programlarla IB (International Baccalaureate) programa geçmeyi hedefliyoruz. Uluslararası olan bu program okulumuz öğrencilerini çift diplomaya hazırlarken marka okul olma değerine de bu programlarla ulaşmış olacaktır.

Okulumuzda öğrencilerimizin sınav başarılarını, yaşam başarıları ile örtüştürmeye çalışıyor, mutlu çocuğun başarılı olacağını biliyoruz. Bunun için de Anasınıfından tüm kademelerimize kadar mutlu çocuğu gerçekten önemsiyoruz.

Okul öncesi dönemden başlayarak kolejimiz bünyesinde yer alan tüm bölümlerimizde destekleyici ve yönlendirici eğitim sistemimizle öğrencilerimizi sorgulayan, araştıran, yenilikçi, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim işi eğer yaşama biçimine dönüşemiyorsa o işi bırakmak gerekir. Eğitim adanmışlık ister. Metod çalışanları olarak eğitim bizim yaşama biçimimiz. Çocukların gözlerindeki pırıltıları, karanlıkları aydınlatan ışıklara dönüştürerek eğitim hedeflerini oluşturan bir kurum olmak için çaba harcıyoruz.

Bu süreçte velilerin de çocuklarının eğitim sürecinde sorumluluk alarak, onların okulda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların çoğunluğu okul ortamında gerçekleşmesine karşın sınıf dışındaki çalışmalarda çocuğunuzun ürettiklerini gözlemeniz, gerekli durumlarda ve belirlenen sınırlarda yönlendirme ve geri bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca çocuğunuzun süreçteki gelişimi ile ilgili gözlem ve önerilerinizi öğretmeni ile paylaşmanız sürecin etkililiğini artıracaktır. Yapılacak rehberlik, çocuğun ödevlerini, araştırmalarını yapmak yerine yol göstermek ve yönlendirici sorularla kendi sorumluluğunu üstlenmesine katkıda bulunmak olmalıdır.