Uluslararası Program MEB müfredatı kadar değerli bir program olup beş altı yaş grubu öğrencilerimizden başlayan “Analitik Düşünme Programı ve Anlamlı Öğrenme” ile disiplinler ötesine geçen bir programdır.

Uluslararası program, yazılı müfredat, uygulanan müfredat ve ölçme değerlendirme olarak üç ögeyi barındıran ve ulusal yani MEB programını çerçeveleyen bir programdır. Uygulanan program ve ölçme değerlendirme, bu çerçeve programa göre düzenlenir. İçerik, öğrenme ve öğretme üç ayrı başlık altında toplanır.

Ne öğrenmek istiyoruz?

Burada söz konusu olan yazılı ulusal müfredattır. Bunlar: bilgi, kavramlar, öğretme ve öğrenme yaklaşımları, tutumlar, eylemler, aktiviteler gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

En iyi nasıl öğreniriz?

Uygulamaya dayalı müfredatı içerir. Bu yazılı müfredatın öğrenmeye dönüştürülmüş, üst öğrenmelere yönelik uygulamayı hedefleyen programdır.

Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?

Öğrencilerin tüm öğrenme yaşantıları boyunca, performansları, sınıf içi etkinlikleri, öğrencinin gelişimi vb. gibi tüm detayların öğrenci bazında değerlendirilmesini sağlar. Öğrenme odaklı bir okul olarak süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme kadar önemlidir.

Okulumuzdaki Ölçme Değerlendirme Stratejilerimiz

  • Gözlemler
  • Rubrikler
  • Açık uçlu ödevler (Araştırma - inceleme ödevleri)
  • Sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi (Performans)
  • Portfolyo
  • Soru ve cevaplar

Okulumuzda çoktan seçmeli sorularla yapılan deneme ve tarama sınavları, müfredat sınavları, proje hazırlama ve sergileme, problem çözme yöntemleri ve bunların sunumları, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmaları ölçme değerlendirme stratejilerimiz arasında yer almaktadır.

Değerlendirmeler, MEB karnesi ile birlikte, aylık raporlar ve her dönem bir gelişim raporu verilmek suretiyle velilere duyurulur. Ayrıca K12 sistemi üzerinden öğrenci hakkında velilere değerlendirme bilgileri verilir. Proje sergileme ve portfolyo değerlendirmeleri veli katılımları ile gerçekleştirilir.

Okulumuz ilk günden itibaren öğrencilerimizin sadece bilgiyi almasını değil, kavramasını, neden - sonuç ilişkilerini kurabilmesini, öğrendiği kavramlardan yeni kavramlar oluşturmasını, bilgiyi ezberlemek yerine anlamlandırmasını, bu bilgiden yeni bilgilere ulaşmasını ve bunları eyleme dönüştürerek olumlu davranışlara yönelmesini hedeflemiş bir okuldur.

Tüm ölçme ve değerlendirme kriterleri, öğrenen profili ışığında “dünya vatandaşı” yetiştirme yolunda attığımız adımlarla hedefine ulaşacaktır.

Metod Koleji olarak Academic Union üyesi Uluslararası okul programı uygulamamızın en büyük kazancı bu programın merkezi olan “Dil Politkası”nı oluşturmamızdır. Dil derslerimiz Maths (İngilizce matematik) ve Science (İngilizce Fen Bilimleri) dersleri ile de desteklenmektedir. Anasınıfı ve birinci sınıflarda sanat dersleri yabancı öğretmenler ve alan öğretmenleriyle gerçekleştirilmektedir. Yabancı dil eğitimini çok önemseyen bir okul olarak Okul Dil Politikamızı çağdaş dil öğrenme ve öğretme süreçlerini dikkate alarak hazırlamaya özen gösterdik.

Hazırlanan bu program, öğrencilerimizin “Türkçe” anadil öğrenimlerinin yanı sıra yabancı dil “İngilizce” öğrenimleri için bir rehber niteliğindedir.

Dil etkinliklerimizde “Yapılandırmacı Yaklaşım” modeli diğer öğrenme modelleri ile birlikte daha etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Dil Eğitimi, iletişim ve dilbilgisi becerilerini içermektedir. Konuşma dersleri yabancı öğretmenlerle gerçekleştirilmektedir. Dil öğretiminde öğrencinin duyuşsal, zihinsel ve fiziksel durumları ve gelişim seviyelerine önem verilir.

Kısaca Uluslararası müfredat programı, müfredatımızı çerçeveleyen geniş bir bakış açısı ve uygulama alanları sunan, uluslararası standartlara ulaşmamızı sağlayan bir program olarak bizi Ankara’da sayılı okullardan biri haline getirmiştir.

Metod Koleji öğrencisi olmak artık eğitim ve öğretimde uluslararası arenada ben de varım demektir.