MEB ONAYLI ULUSLARARASI YABANCI DİL AĞIRLIKLI PROGRAM

Okulumuz anasınıfında uluslararası müfredat programı ile çerçevelenmiş MEB müfredatı, zengin ve farklı bir biçimde uygulanmaktadır.

ACADEMIC UNION’a bağlı olan okulumuz, öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirirken onlara dünyanın her yerinde geçerli olan bir eğitim imkânı sunar. Bu amaçla okulumuzda yoğun bir yabancı dil (İngilizce) ve ikinci yabancı dil programı uygulanmaktadır.

ACADEMIC UNION’a bağlı okulumuzda öğrencilerimizin hayata güçlü bir başlangıç yapması birinci önceliğimizdir. Kültürel çeşitliliği kapsayan eğitimlerimizle bu güç sağlanmaktadır.

Çift dil eğitim programımızda matematiğe hazırlık ve sanat dersleri İngilizce destekli uygulanmaktadır

16 kişilik sınıflarda iki ayrı öğretmenle 14-17 saat İngilizce programı verilmekte olup oyunlarla, müziklerle, şarkılarla, aktivitelerle ve çizgi filmlerle zenginleştirilerek yapılan tüm dersler öğrenciye yaparak, eğlenerek öğrenme alanı sunmaktadır.

BRANŞ DERSLERİMİZ

Satranç

Drama

 

Bale

Piyano (Seçimle)

 

Bilişim / Kodlama

Spor Aktiviteleri

 

Orf / Müzik Aktiviteleri (İngilizce destekli)

Görsel Sanatlar (İngilizce destekli)

ETKİNLİKLERİMİZ

Türkçe Dil Etkinliği

İngilizce Dil Etkinliği

İkinci Yabancı Dil Etkinliği

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Fen- Matematik Etkinliği (İngilizce destekli)

Proje Tabanlı Eğitim (Bütüncül Yaklaşım, Tematik Öğrenme)

Değerler Eğitimi

Sanat Etkinliği

Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri

Yönerge Dinleme ve İzleme Çalışmaları

Geleneksel Oyunlar

* 100. Gün Etkinliği

Ayın Materyali (Proje ve Portfolyo Sunumları)

 

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini destekleyen çalışmalar her alanda yapılmakta, çizgi ve ses çalışmaları ile pekiştirilmektedir.

Matematik çalışmalarımız İngilizce destekli yapılmaktadır.

Serbest keşfetme

Örüntü oluşturma

Gruplama ve sınıflandırma

Sayma

Karşılaştırma (Mukayese etme)

Grafik oluşturma

Sayıları algılama

PORTFOLYO SUNUMLARI

1. ve 2. dönemde öğrencilerimizin portfolyoları değerlendirilmektedir. Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla, süreç değerlendirmede kullandığımız portfolyo sunumları programımızı tamamlamaktadır.

Portfolyo

Öğrencinin bir yıl boyunca gösterdiği kişisel çabalarını, ilerlemelerini ve başarılarını bir veya daha çok öğrenme aralıklarıyla ortaya koymasını sağlar. İletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade becerilerini geliştirir.

"Bir eğitimin başarı kriteri, çocuğun ne kadar mutlu olduğudur."

Montessori

"Günümüz çocuklarının isteklerinin çoğu, ihtiyaçlarının ise pek azı karşılanıyor."

Jesper Juul

İyi ebeveyn çocuğunun her isteğine cevap veren değil sorunlarla başa çıkmasını sağlayandır. Bu da çocuklarımızı hayata hazırlar ve yaşam becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirerek güçlü bireyler olmalarını sağlar.

TEMATİK ÖĞRENME (TEMATİK YAKLAŞIM)

Metod Koleji'nde kuruluşundan beri tematik öğrenme yaklaşımı tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından benimsenmiş bir yaklaşımdır.

Anasınıflarında her yıl seçilen en az bir tema üzerinden bütün disiplinlerin bazı kazanımları ilişkilendirilerek bu tema üzerinden öğrenme sağlanır.

Tema çalışmaları sayesinde ortaya çıkan ürünler okulda sergilenir.

Tematik öğrenme derslerin birbirinden kopuk olarak ve kavramların her birini ayrı işlemek yerine zihnin algoritmasına uygun olarak kavramların iç içe işlenmesi ve birbiriyle tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi ilişkilendirilmesidir. Bütüncül yaklaşım öğrencinin Analitik düşünmesini sağlayan bir öğrenme modelidir. Örneğin taş temasını ele aldığımız zaman bütün dersler bu tema ile ilişkilendirilerek yapılır.