Eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, çocuğun daha sonraki yıllarına yön veren en önemli süreçtir.

Metod Koleji Anasınıflarında; Milli Eğitim Programı doğrultusunda, etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden Tematik Proje, Çoklu Zeka, Değerler Eğitimi, STEM, BSÇ programlarından oluşan özgün bir eğitim programı uygulanmaktadır. Uyguladığımız bu program ile öğrencilerimizin;

- Sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimleri sağlanmış,

- Yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmış,

- Kendilerine olan güvenleri artmış,

- Sorumluluk duygusu gelişmiş,

- Sorun çözme becerileri gelişmiş,

- İşbirliği ve paylaşma becerileri gelişmiş,

- Neden-Sonuç ilişkisi kurabilen bireyler olmasını desteklemekteyiz.

Eğitim programımız çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ihtiyaçları, ilgileri ve evrensel gelişmeler ve 21. yüzyıl kazanımları dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir.