* Okulumuzda öğretmen, öğrenmeyi sağlayan bir öğrenme lideridir. Okula girişlerinden servise bininceye kadar tüm okul öğrencilerinden, sınıfa girdiğinde ise sınıf öğrencilerinden sorumlu olan,

* MEB müfredatına ve onu çerçeveleyen uluslararası programlara hâkim,

* Öğrenme etkinliklerini öğrenci merkezli düzenleyen,

* Öğrenme farklılıklarını görerek ek ilgi ve zamanla gideren, öğrencilerini sürekli takip eden,

* İçerikle birlikte anlamlandırmayı öğreten,

* Öğrenmeyi, yaşanılan dünyayla, diğer disiplinlerle farklı kültürlerle ve konularla ilişkilendiren,

* Üst düzey düşünme becerileri kazandıran, bilgiye ulaşmanın yolunu gösteren,

* Problem çözmede rol model olan,

* Öğrenme lideri olduğunun farkında olan,

* Değerlendirmelerde öğrencilerin bireysel farklılıklarını bilen, sürece dayalı değerlendirmeleri önemseyen,

* İşbirliğine dayalı, proje tabanlı, araştırma ve incelemeye önem veren, yaratıcı ödevler ve aktivitelerle farklı öğrenme stratejileri kullanan,

* Okul kültürüne uyumlu, işini seven, iş birliğine dayalı çalışan, gelişime açık, dünya vatandaşı olan,

* Hollistik (bütüncül) eğitimi temel alan, miğfer dersler ile sanat ve spor dersleri arasındaki bağı doğru kuran, çocukların bilişsel gelişimlerini, sosyal ve kültürel becerilerini geliştiren bir öğretmen profili oluşturmak.

Bu öğretmen profiline, uluslararası standartları temel alan “Mesleki Gelişim Politikalarımız”da yer alan seminer ve eğitimlerle ulaşılır. Academic Union’un düzenlediği çalışma ve seminerlere öğretmenlerimizin katılımı sağlanır.