Sorgulayan

Analitik düşünme becerisi kazanmış

Öğrenmeyi Öğrenen

Araştırmayı seven, disiplinler arası proje yapabilen, gelişen teknolojiyi takip edebilen, yaşam boyu öğrenmeyi sürdüren, öğrendiklerini hayat geçiren, Türkçeyi ve İngilizceyi (bir yabancı dili) etkili kullanabilen, fikir ve söz sahibi

İletişim Kuran

İletişim becerisi gelişmiş, birey olma ve toplumsallaşma sürecini doğru yaşayan, uyumlu, ilişkilerini yönetebilen, sorun değil çözüm odaklı, matematiksel terminolojiyi de içeren bir yabancı dilde kendilerine güvenerek bilgi alabilen ve akatarabilen

İlkeli

Davranışlarının sorumluluğunu taşıyan, iç disipline sahip, dürüst ve adil, kendisi ile barışık ve kendisini ifade edebilen, karşısındakine değer veren, hedeflerini belirlemiş

Değerleri Olan

Vatan, millet sevgisi olan, bayrağımıza ve marşımıza olan saygı ve sorumluluğunu bilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, gelenek ve kültürüne değer veren, başka kültürlere ve inançlara hoşgörülü ve saygılı, evrensel değerlere açık, dünya vatandaşı olan

Risk Alan

Problem çözme becerilerine sahip, atılımcı, yeniliklere açık, öz güveni yüksek ve cesur

Bilgiyi Yapılandıran

Yaratıcılığını akademik sürece yansıtan ve farklı öğrenme alanlarını araştıran, aldığı bilgiden yeni bilgiler üreten, kavramlardan yeni kavramlar oluşturabilen, kitap okuyan (İngilizce ve Türkçe), resim, müzik, tiyatro, bale, opera, vb. sanatları takip eden

Spor Yapan

Beden sağlığını önemseyen, sporu hobi olarak da olsa yaşamının içine alan

Metod Koleji, Academic Union üyesi bir okul olarak bu öğrenci profilini oluşturmak ve bir üst akademik birime yönlendirmekle yükümlüdür.