MİSYONUMUZ

Kültürler arasında ilişki kurabilen hoşgörülü, teknolojiyi kullanan, bireysel farklılıkları önemseyen, kendini geliştiren, öz güveni tam, spora ve güzel sanatlara ilgi duyan, çok yönlü, katılımcı ve paylaşımcı, bulunduğu ortamda kendini ifade eden, ülke ve dünya gündemine duyarlı, uyumlu, sosyal iletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Demokratik bir ortamda ve uluslar arası standartlarda, yenilikçi, üretken, bilimsel düşünen, estetik beğenileri gelişmiş ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.

 

OUR MISSIONS

To raise individuals who can make a connection between cultures, use technology and improve themselves, have an interest to sports and arts, express themselves in multicultural interactions. To make our students participatory and full of self-confidence, their social communication skills high and make them sensitive to the country and world agenda.

 

OUR VISION

As a contemporary educational institution in a democratic environment and in international standarts, we raise producing innovative productive scientific thinking, aesthetically pleasing individuals and socially responsible students.