Metod koleji olarak tüm öğrencilerimize onların bireysel özelliklerini dikkate alarak çoklu zeka uygulamalarının bulunduğu öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi, desteklemeyi amaç ediniyoruz. Eğitim öğretim süreci içerisinde yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, tam öğrenme ve birebir öğrenme öğretim yöntem ve tekniklerimiz arasında yer almıştır.

Öğrencilerimizin zihinsel, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini yani bütüncül olarak gelişmelerine katkı sağlamak için öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim yöntemlerini uyguluyoruz.

Metod koleji olarak tüm öğrencilerimize onların bireysel özelliklerini dikkate alarak çoklu zeka uygulamalarının bulunduğu öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi, desteklemeyi amaç ediniyoruz. Eğitim öğretim süreci içerisinde yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, tam öğrenme ve birebir öğrenme öğretim yöntem ve tekniklerimiz arasında yer almıştır.

Öğrencilerimizin zihinsel, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini yani bütüncül olarak gelişmelerine katkı sağlamak için öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim yöntemlerini uyguluyoruz.

Metod koleji olarak tüm öğrencilerimize onların bireysel özelliklerini dikkate alarak çoklu zeka uygulamalarının bulunduğu öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi, desteklemeyi amaç ediniyoruz. Eğitim öğretim süreci içerisinde yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, tam öğrenme ve birebir öğrenme öğretim yöntem ve tekniklerimiz arasında yer almıştır.

Öğrencilerimizin zihinsel, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini yani bütüncül olarak gelişmelerine katkı sağlamak için öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim yöntemlerini uyguluyoruz.

Metod koleji olarak tüm öğrencilerimize onların bireysel özelliklerini dikkate alarak çoklu zeka uygulamalarının bulunduğu öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi, desteklemeyi amaç ediniyoruz. Eğitim öğretim süreci içerisinde yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, tam öğrenme ve birebir öğrenme öğretim yöntem ve tekniklerimiz arasında yer almıştır.

Öğrencilerimizin zihinsel, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini yani bütüncül olarak gelişmelerine katkı sağlamak için öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim yöntemlerini uyguluyoruz.