Okulumuzda rehberlik hizmetleri "Her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu" ilkesi üzerine kuruludur. Öğrencilerimizin sınav sonuçları ve gelişim süreçleri, birimimiz tarafından takip edilir ve velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi verilir.

 Yıl içerisinde rehberlik birimimiz tarafından veliler ve öğrencilerimize

  • SINAV MOTİVASYONU
  • ÇALIŞMA DAVRANIŞININ DÜZENLENMESİ
  • MESLEK SEÇİMİ ve KARİYER PLANLAMA

konularında bilgilendirme seminerleri düzenlenir.

Ayrıca öğrencilerimize

  • ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
  • AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ
  • PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
  • MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME TESTLERİ

uygulanır.

Ayrıca okulumuzda her grubun bir danışman öğretmeni vardır. Danışman öğretmen rehberlik servisiyle ve velilerle sürekli işbirliği içinde hareket ederek grubunun başarı durumunu bire bir takip eder ve grubuna gereken motivasyonu sağlar.