"Öğrencilerimizin geleceği, ülkemizin geleceğidir." düşüncesiyle 1999 yılında kurulan Metod Eğitim Kurumlarının amacı çağdaş, özgür düşünen ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir. Metod Eğitim Kurumları kuruluşundan bu yana bilgi ve birikimlerini öğrencilerine, doğru yöntem ve tekniklerle aktararak onları hedeflerine ulaştırmaktadır. 2015 Eylül ayı itibariyle de çağdaş eğitim anlayışı, yenilikçi vizyonu ve 18 yıllık deneyimiyle öğrencilerini hedeflerine ulaştırmaya METOT BİLGİ TEMEL LİSESİ olarak da Kızılay’da devam etmektedir.

Okulumuzda yıllardır birinci önceliğimiz analiz yapabilen, okuduğunu anlayabilen, yorumlayabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek olmuştur. Biz Metot Bilgi Temel Lisesi olarak her öğrencimizin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu gerçeğinden hareketle, bütün öğrencilerimizin kendilerini güvende, özel ve mutlu hissedecekleri bir ortamı onlara sunuyoruz.

Eğitim, toplumun gelişerek modernleşmesindeki en büyük paya sahiptir. Yarınların güzel olması öğrencilerin alacakları nitelikli eğitim sayesinde olacaktır. Daha önce istedikleri üniversiteye girerek geleceğe güvenle bakan yüzlerce öğrencimiz gibi sizleri de hedeflerine ulaştırmak için Metot Bilgi Temel Lisesine bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla…

Metot Bilgi Temel Lisesi Müdürü
Gaye TOKLU