Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir. Amaç çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için heveslendirmek, farkındalık yaratmak, gereken ön becerileri kazandırmaktır.

Yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

- Küçük kas gelişimi ve el göz koordinasyonu

- Kalem tutma ve kullanma becerisinin kazanımı

- Karalamalardan eğik çizgi çalışmalarına geçiş

- Noktaları birleştirme

- Dalgalardan harflere geçiş

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini destekleyen çalışmalar:

- Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb.)

- İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.)

- Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)

- Temel kavram çalışmaları (program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar)

- Problem çözme ve tahmin çalışmaları

- Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)

- Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları

- Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları

- Nefes ve ritim çalışmaları vb.