Yüzme Kulübü

Yüzme tıpkı yürümek koşmak gibi insan bedenine oldukça uygun ve doğal hareketlerle bağdaşan bir spordur. Aynı zamanda vücuda kazandırdığı güç ve direnç ile birlikte, bu sporla uğraşanlara da iyi bir hayat disiplini vermektedir. Yüzme kulübü haftada 2 ders saati olup bu ders saati içinde yüzme temel kuralları teknik ve taktik çalışmalarla sürmektedir. Yüzme kulüp çalışmalarımız yüzme antrenörü eşliğinde Turgut Özakman Yüzme Havuzu’nda yapılacaktır. Yüzme kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

 
 

Basketbol Kulübü

Basketbol elle oynanan ve topu yüksekteki sepet biçimli bir ağa sokmak hedefini güden bir oyundur. Okulumuzda Basketbol kulübü haftada 2 ders saati olup, bu saat içinde basketbolun temel kuralları dâhilinde teknik ve taktik çalışmalarla sürmektedir. Basketbol kulüp çalışmalarımız basketbol koçu tarafından yapılmaktadır. Basketbol kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

 
 

Voleybol Kulübü

Voleybol meşin bir topun iki direk arasına gerilmiş olan ağ üzerinden vurulup aşırılarak, karşılıklı oynanan bir takım oyunudur. Voleybol sporunda, fiziksel anlamda uzun kas diye tabir edilen kas tipine ihtiyaç duyulduğu için, bu sporla uğraşan çocukların vücut şekli de bu esnek form doğrultusunda gelişir. Voleybol kulübü haftada 2 ders saati olup bu ders saati içinde voleybol temel kurallar dâhilinde teknik ve taktik çalışmalara yer verilecektir. Voleybol kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

 
 

Gitar Kulübü

Gitar, klasik müzikten popüler müziğe kadar birçok müzik türünü çalabileceğimiz bir çalgı. Gitara yeni başlayan öğrencilerimizle gitarı tanıma, tutuş tekniklerini öğrenme, seviyeye uygun verilen notaları okuyup gitar ile çalabilme çalışmaları yapılmaktadır. Gitarı tanıyan ve çalabilen öğrencilerimizle ise seviye yükseltmeleri için eksik olan yerler giderilir, yeni şarkılar verilerek repertuar oluşturulur ve teknik çalışmalar yapılır. Gitar Kulübü'nü seçecek öğrencilerle birlikte yıl boyunca nota ve müzik bilgileri ışığında ezgi, ritim ve akor çalışmalarını geliştirerek iyi bir repertuar oluşturmayı, kulüp saatlerini eğlenceli ve öğretici bir ortam dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tüm çalışmaların, öğrencilerin bireysel gelişimlerini tamamlamada önemli bir katkı sağlayacağını, müzik beğeni ve kültürlerini geliştireceğini düşünüyoruz.

 
 

Halk Oyunları Kulübü

Türk halk oyunları; Türk folklorunun önemli bileşenlerindendir. Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan biridir. Halk oyunları içinde bulundurduğu hareket, ritim ve yapı ile öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulumuzda Halk Oyunları Kulübü haftada 2 saati olup, bu saat için de önce ayak çalışmalarımızla, daha sonra müzik eşliğinde birleştirerek dersimizi tamamlıyoruz. Bu yıl Halk Oyunları Kulübümüzde Artvin Yöresi ve Teke Yöresi oyunlarını öğreneceğiz.

 
 

STEM ve Robotik Kulübü

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor. STEM eğitimi Metod Koleji’nde sosyal kulüp olarak verilmekte ve eğitime değer katmaktadır.

Bunun yanı sıra Robotik kodlama eğitimi de bu kulüp kapsamında verilmektedir. İlkokul 3-4. sınıf ve ortaokullarda eğitimler verilmektedir. Bu yaş gruplarına uygun etkinlikler içeren kulübümüzde temel düzeyden başlayarak ileri düzey robot tasarımı, programlama, akış diyagramları, yapay zekâ, algılayıcılar ve insansı robot teknolojileri hakkında eğitim verilmektedir. Kullanılan eğitim materyalleri gelişmiş robotik sistemlerin tasarlanmasına olanak tanır.

 
 

Görsel Sanatlar Kulübü

Okulumuzda kültürlü ve sanat zevki gelişmiş bir nesil oluşturmak amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz atölye ortamında, istekleri doğrultusunda teknik ve konu uygulamaları imkânı bulmaktadırlar. Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek onların Güzel Sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Görsel sanatlar kulübümüzde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Yapılan çalışmalar öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili duygularını, düşüncelerini dışa vurmalarına ve yaşadıkları dünyayı algılama biçimlerini anlatmalarına hizmet eder. Kulüp derslerimiz haftada 2 ders saati olup öğrencilerimizle, desen çalışmaları, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ve sanat akımları inceleme çalışmaları yapıyoruz aynı zamanda öğrencilerimizin performansları çeşitli sergi ve yarışmalarda izleyenlerle paylaşılmaktadır.

 
 

Bilişim Kulübü

Bilişim Kulübünde hedefimiz; teknolojinin git gide daha da önem kazandığı günümüzde öğrencilerimizi; teknolojiye hâkim, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, edindiği bilgileri verimli bir şekilde kullanabilen ve geleceğin teknolojilerini şimdiden öğrenen bireyler olarak yetiştirmektir. Bilişim Kulübünde sürekli uygulamaların yapıldığı aktif öğrenme yöntemleri uygulanır. Bilişim Kulübünde öğrencilerimiz bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra teknoloji araçlarını ders çalışma tekniği olarak uygulama olanağı bulurlar.

 
 

Satranç Kulübü