Özel Metod Koleji İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini Üç "Ö"’ oluşturmaktadır. ÖZGÜNLÜK, ÖZERKLİK, ÖZGÜVEN. Hedefimiz bu Üç "Ö"ye sahip geleceğin mutlu liderlerini yetiştirmektir. Eğitimimizin amacı, bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlamaktır. Bu iklimde öğrencilerimiz, tam öğrenme, birebir öğrenme ve takım ruhu ile öğrendiği bilgiyi becerilere dönüştürmektedir. Kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda Drama, Satranç, Bilişim (Kodlama); Anasınıfından itibaren de Bilgisayar ve İngilizce eğitimi almaktadırlar.

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizceyi özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir.

Öğrencilerimizin aldıkları eğitim sayesinde birer dünya vatandaşı olmaları hedeflenmekte; çağın gereklerine uygun, uyumlu, güçlü, paylaşımcı ve katılımcı bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla yabancı dil eğitimine büyük önem veren okulumuz, 5. sınıftan itibaren de yoğun bir takviye programıyla öğrencilerimizi TEOG sınavına hazırlamaktadır.