Metod Eğitim Kurumları öğrencilerini  Atatürkçü, çağdaş, laik, özgür düşünen, bireyler olarak yetiştirmek ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak bilinci kazandırmak amacı ile 1999 yılında kuruldu. Metod Koleji, 15 yıldan beri başarının kilometre taşlarından olan Metod Dershanelerinin çocuklarımıza bir armağanıdır ve hedefinde geleceği yönlendirecek olan mutlu, çağdaş bireyler yetiştirmek vardır. Metod Eğitim Kurumları, kuruluşundan bu yana çocuklarımızın eğitim ve öğretim yaşantılarını kusursuz hale getirmek için çalışmaktadır. Okulumuz, 15 yılık dershane deneyimine güvenerek dershane+okul modelini iç içe geçmiş bir sarmal halinde uygulamakta ve öğrencilerimizi başka öğrenme mekanlarına ihtiyaç bırakmadan, bilgi ve birimlerimiz çocuklarımıza doğru metod ve tekniklerle aktarılarak onların hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Eğitim ve öğretim programlarımızı bütüncül yaklaşım temelli kurguluyoruz. Çünkü öğrencilerimizin bütüncül gelişmelerini çok önemsiyoruz. Bu ilkemizin gereği olarak disiplinler arası ilişki ağı çok güçlü kurulmakta olup, yaşamla ilişkilendirilmeyen programlar da alanımızın dışında kalmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimizin; bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve olumlu davranış gelişimlerini başarılı bir şekilde desteklemek için pek çok uygulama alanları gerçekleştirilmektedir. Çoklu zeka uygulamaları, yapısalcı yaklaşım, tam öğrenme ve birebir öğrenme, karakter eğitimi, sorun çözme becerilerine yönelik BSÇ (Ben Sorun Çözerim), sportif ve sosyal etkinlikler, enstrüman öğrenme, hayallerini boyama, her ay bir yazarla söyleşi, her ay bir tiyatro ya da sanat etkinliği, münazaralar, anne-baba okulu, halk oyunları gibi öğrenme ve eğitim alanları çocuklarıızın ve velilerimizin okul hayatını doldurmaktadır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu çalışma alanlarında iş birliği içinde olup, bir sınıf diğerinden ne önde ne de daha geridedir.

Eğitim felsefemizin temelinde ilerlemeci (yapısalcı) yaklaşım hakimdir. Çünkü inanıyoruz ki önemli olan bilgiyi almak değil, alınan bilgiyi yapılandırmak, olumlu davranışa dönüştürmektir. Bu bağlamda okullardaki klasik öğretme modeli, bizim okulumuzda yerini öğrenme davranışlarına bırakmıştır.

Öğretmenlerimiz; daha demokratik, daha özgür ve özgün yaşantılar için öğrencilerin kişisel ve sosyal okul deneyimlerini yönlendirmede, kontrol etmelerinde onlara yardımcı olurken akademik destek vermektedir. Böylece öğretmenlerimizin danışmanlığı, öğrencilerimizde yansımalarını bulmakta, onlara mutlu okul yaşantıları sunarken, öğrencilerimizin gelecekteki olumlu davranışlarında bir değişim ve gelişmeye neden olmaktadır.

Hedefimiz, okulumuzda bir toplumun çok değerli bir bireyi olduğunu bilen mutlu liderler yetiştirmektir.