Metod Koleji olarak iletişimin en önemli ögesi olan dil eğitimine büyük önem vermekteyiz.

Bu nedenle okulumuzda “Dil Politikası” oluşturarak, dil eğitimine kurumsal bir bakış açısı kazandırmış olduk.

Dil bir iletişim aracı olmakla birlikte, dünyayı keşfetmeye ve anlamaya yarayan, kişinin gelişimini sağlayan, duygu ve heyecanlarını iletmek için de en etkili yoldur. Dil, iki kişi arasındaki bilgi akışını sağlayan bir iletişim aracı olarak anlam üreten bir olgudur aynı zamanda. Bu nedenle öğrenilen yabancı dilin en büyük önemi dil bilen kişinin zihnini ve ufkunu dünyaya açmasıdır. Bu nedenle okulumuzda İngilizcenin iletişimdeki yerini ve önemini fark etmiş bireylerin, temel dil becerileriyle birlikte iletişimsel amaçların ön planda olduğu bir öğretim programına dâhil olmalarını sağlıyoruz.

 

DİL VİZYONU İÇİN DÖRT TEMEL DİL BECERİSİNDEN OLUŞAN BİR DİL PROGRAMI OLUŞTURUYORUZ.

* Dinleme (Listening)

* Konuşma (Speaking)

* Okuma (Reading)

* Yazma (Writing)

Metod Koleji, öğrencilerini kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çift dille eğitim yapan okulumuzda, önce anadilde öğrenme gerçekleştirilir. Sonra ikinci dilde (İngilizce) Matematik (Maths) ve Fen (Science) dersleri verilir. Sanat ve kültür dersleri de yabancı dille eğitime dâhil edilebilmektedir.

Dil öğretiminde amaç, anasınıfından beşinci sınıfa kadar öğrencilerimizin İngilizce ile tanışmaları, dili tanımaları, dilin önemini kavramaları, altıncı sınıftan itibaren devam edecekleri İngilizce öğrenimleri için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. İlköğretim 6-7-8. sınıflarda ise İngilizce konuşma ve anlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENCİYE KAZANDIRILAN ALANLAR

Dil Becerisi: Kelime bilgisi, dilbilgisi ve ses özelliklerinin öğretilmesi ve bunları kullanma yeterliliğinin kazandırılması

Dili Sosyal Kullanma Becerisi: Öğrenci, dilin sosyal bir iletişim aracı olduğunun farkına varır. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla sözel iletişim kurar. Mektup ve benzeri yazılı iletişimlerde dili etkin bir biçimde kullanır.

Edimsel Beceri: İlgi ve ihtiyaçları son hızla değişen ilköğretim öğrencilerinin iletişimsel önerme cümleleri üretmeleri, iletişimde beklenmedik durumlarla baş etmelerini sağlama becerileri edinmeleri ve dili işlevsel kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi hedef alınır.

Dil öğrenen öğrencilere diğer derslerine katkıda bulunacak dinleme ve belleğe kaydetme becerileri kazandırılır.

Okulumuzda ikinci bir yabancı dilin temeli atılarak öğrencilere gelecekte iki yabancı dille iletişimin önemi kavratılır.

Matematik ve Fen Bilimleri dersleri öncelikle Türkçe anlatılarak öğrenme gerçekleştirildikten sonra İngilizce tekrarının yapılması bu derslerin İngilizce terminolojisinin kazanımı açısından değer kazanırken derslerin iki kez farklı dillerde anlatımı öğrenciye çift taraflı fayda sağlamaktadır.

Okulumuzda uygulanan etkinlik örnekleri, atölye çalışmaları İngilizcenin “Yapmak ve Öğrenmek” için araç olarak kullanıldığı alanlardır. Törenlerde ve etkinlik sunumlarında anadil kadar İngilizce de aynı oranda kullanılmaktadır. Dil öğreniminde öğrencilerin her zaman aktif olmaları sağlanır.

Dil öğreniminde kullanılan kaynak ve materyaller: Şarkılar, tekerlemeler, hikâyeler, belgeler, çizgi romanlar, İngilizce kitaplar, CD, video gibi materyaller olup internet üzerinden kaynaklar planlı bir şekilde kullanılır.

Oluşturduğumuz Dil Politikası öğrencilerimizin öz güvenlerini ve motivasyonlarını artırıcı nitelikte olup, öğrencileri dil bilmenin yaşantılarına katacağı zenginliğin farkına vardırır. Böylece öğrencilerimiz, dil öğrenmenin sadece bir ders değil, çağımızın bir gerekliliği olduğu bilincinden hareketle, bir yabancı dil bilmenin saygınlığını, bireysel ve toplumsal saygınlığa dönüştürmenin gururunu vizyonlarına katabilmektedirler.