• 3. sınıflar Türkçe dersi öğretim programı öğrenci merkezli olup amacı öğrenciyi aktif kılmaktır. Türkçe dersi programında öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri,  dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerileri yer almaktadır.  Türkçe derslerinde işlenen metinler bu becerileri kazandırmaya yöneliktir. 3. sınıf Türkçe dersi 8 temadan oluşmaktadır. Birey ve Toplum, Atatürk, Sevgi, Üretim, Tüketim ve Verimlilik, Sağlık ve Verimlilik, Masallar Değerlerimiz, Oyun ve Spor. Bu temalar kapsamında metinler işlenirken, anahtar sözcük, bilinmeyen kelimeleri bulma, metin üzerine konuşma, yazma, metin üzerindeki görselleri okuma ve sunma şeklinde işlenir. Bunlar işlenirken öğrenci aktiftir. Öğretmen rehber durumundadır. Dilbilgisi konuları da işlenmektedir. Atasözleri, deyimler, ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi, yapısına göre sözcükler, eş, zıt ve karşıt anlamlı sözcükler, sıfat, zamir ve eylem konuları işlenmektedir. Bu konular işlenirken çoklu zeka ve tam öğrenme modeli ile işlenmektedir.

  • MATEMATİK P1

    MATEMATİK P2

  • Hayat Bilgisi dersi kitaptan okunacak, ezbere konuşma ile geçirilecek söz dersi değil; gözlem, inceleme, deney, grup çalışması, yaşayarak öğrenme, iletişim ve hayata hazırlama dersidir. Yaşanılan hayatın içinden olaylar ele alınarak, bu olaylardan hangi sonuçları çıkarması gerektiğini, sosyal insan ve vatandaş olarak görevlerini, hatırlatır, öğretir. Örnek olaylardan yararlanılır. Bu yüzden Hayat Bilgisi öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım kapsamında Çoklu Zeka kuramından yararlanarak dersleri işliyoruz.

    3. sınıflar Hayat Bilgisi dersi müfredatı çerçevesinde üç tema kapsamında konular, bilgiler ve kavramlar ı tanıtıyoruz. Bu temalar sırasıyla ‘Okul Heyecanım’, ’ Benim Eşsiz Yuvam’ ve ‘Dün, Bugün, Yarın’ adlı temalardır. ‘Okul Heyecanım’ temasında okula hazırlık, bireysel ve fiziksel farklılıklar, arkadaşlık ilişkileri, iletişim, duygular, okul ve sınıf kuralları, kroki çizimi, milli bayramlarımız, tutumluluk, dengeli beslenme, trafik kuralları, Atatürk’ün öğrenim hayatı, bilinçli tüketici konuları bulunmaktadır. ‘Benim Eşsiz Yuvam’ temasında canlıların yuvası, canlılar, hayal edilen ev, adres, yönler, beden dili, meslekler, iletişim türleri konuları bulunmaktadır. Son tema olan ‘Dün, Bugün, Yarın’ temasında geçmişten günümüze gelen değişiklikler anlatılmaktadır. Bu tema kapsamında bebekken ve çocukken fiziksel ve duyuşsal farklar, hava durumu, gece ve gündüzün oluşumu, yer kabuğunun değişimi, özgeçmiş konuları işlenmektedir.

  • FEN BİLİMLERİ P1

    FEN BİLİMLERİ P2