• Metod Koleji’nde Türkçe dersleri, öğrencilerin dinleme, anlama, yorumlama ve dili etkili bir şekilde kullanma becerilerine yönelik çalışmalarla yapılır. Kazanımlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin bir metni anlamlı okuyabilmesi, Türkçe dersinde öğrendikleri bilgiyi gerçek yaşamda kullanabileceği forma sokabilmesi, karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmeleri, grup ile birlikte çalışma becerileri kazanması hedeflenir.

  Bu hedefler doğrultusunda Metod Koleji’nde dersler yapılandırmacı yaklaşımla, yaparak ve yaşayarak, öğrencilerin keşfetmesi sağlanarak işlenir.

  İkinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersi kapsamında “Birey ve Toplum”, “Oyun ve Spor”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Değerlerimiz”, “Masal Dünyası”, “Atatürk”, “Sağlık ve Çevre” ve “Sevgi” olmak üzere sekiz temel tema etrafında edebi tür örnekleriyle karşılaşır. Okuduğu metni anlama ve takip etme becerisini önemli bulduğumuz Türkçe derslerinde öğrencilerimiz metinler üzerinden öncelikli olaylarda oluş sırası olmak üzere dil bilgisi, noktalama işaretleri, eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli sözcükler, cümle türleri, ismin yerini tutan ve ismin yerine kullanılan sözcükler üzerinde çalışmaktadır.

  Okulumuz Türkçe derslerinde öğrencilerimizin tüm bu edinilen kazanımlar doğrultusunda belirlenen bir konu üzerine yaratıcı yazma çalışmaları yapması da önemsenmektedir.

 • Metod Koleji Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiği günlük yaşamda kullanabileceği, eğlenceli, formüllere işlemlere boğulmadan, matematiğin mantığını kavratan ve buradan doğru problem çözen, yeni problem durumları yaratıp alternatif çözüm yolları üreten yapılandırmacı yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım ile Metod öğrencileri, eğitim ve öğretim sürecinin merkezinde yer almaktadır.

  İkinci sınıflarımız Matematik dersinde “Sayılar”, “Ölçme”, “Geometri” ve “Veri” öğrenme alanlarında öğretim görmektedir. Bu alanların içerisinde yer alan konuları keşfettirerek öğretmekle birlikte öğrencilerimiz için matematiğe ilişkin bilgi ve becerilerinden yararlanarak, sorgulayarak, araştırarak, verileri toplayarak bu verilerle analiz ve senteze ulaşarak, düşünerek ve düşündüklerini sağlıklı bir biçimde ifade ederek öğrenmelerine yardımcı olacak eğitim-öğretim ortamları hazırlanmaktadır.

  Matematik dersinde Sayılar öğrenme alanı altında öğrencilerimiz, 100'e kadar olan doğal sayıları toplamayı ve çıkarmayı, çarpma ve bölme işlemini, sayı örüntülerini öğrenirler. Ölçme öğrenme alanında zamanı ölçme, tartma, uzunlukları ölçme, paralarımız konularını öğrenirler. Geometri öğrenme alanında örüntü ve süslemeler, geometrik cisimler ve şekiller konularını öğrenirler. Veri öğrenme alanında ise tablo ve nesne grafiği konuları öğrenilir.

 • Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi programı, öğrencilerimizin kendi girişimleriyle gerçekleştirebilecekleri etkinlikler aracılığı ile öğrenmede aktif rol üstlenecekleri şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin kendisini ve bulunduğu çevreyi tanıması, temel yaşam becerilerini kazanması, özgüven ve sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişmesi, edindikleri bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi açısından Hayat Bilgisi dersinin son derece önemli olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz.

  2. sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi dersi müfredat programına göre ‘Okul Heyecanım’ ‘Benim Eşsiz Yuvam’ ve ‘Dün, Bugün, Yarın’ temaları çerçevesinde birçok kavram ile tanışıyorlar.

  İlk temamız olan ‘Okul Heyecanım’ temasında öğrencilerimiz, okulda karşılaşacakları her türlü nesne, olay ve durumlara dair çalışmalarını öğrenmede aktif rol üstlenerek yürütürler. Kişisel bakım, fiziksel ve duygusal özelliklerimiz konusunda bilgi edinirler. Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi bilinci geliştirirler. İnsanlarla etkili iletişim kurabilmenin yollarını, insan haklarına saygılı olmayı öğrenirler.

  ‘Benim Eşsiz Yuvam’ temasında öğrencilerimiz evini, yuvasını, ailesini eşsiz kılan özellikleri drama yolu ile sınıfta arkadaşları ile paylaşırlar. Böylece aile olmanın önemini daha güçlü bir şekilde kavramış olurlar. Ev yaşamındaki temel bilgi ve becerilere odaklanırlar.

  ‘Dün, Bugün, Yarın’ temasında ise öğrencilerimiz ailesi ve kendisi ile ilgili konularda geçmişi, bugünü ve geleceği kıyaslayarak geçmiş ile gelecek arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Ulu Önder Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı yenilikleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında üstlendiği rolü araştırarak yurttaşlık bilinci geliştirir. Ayrıca öğrencilerimiz son temamızda maddenin hallerini, Dünya’nın hareketlerini de yaptıkları deneyler ile gözlemleme fırsatı bulurlar.